WELLNESS

כמה מילים ממני:

המושג "WELLNESS" הינו, מושג חדש יחסית בעולם הבריאות העולמי, וחדש מאד, בעולם הבריאות הישראלי.

מושג זה מכיל בתוכו תחומים שונים הקשורים לשיפור חיינו.

ראשית, יש לומר כי משמעותו של המושג " WELNESS ", היא: חיים מאוזנים.

כלומר, השגת איזון בין כל תחומי חיינו: משפחה- זוגיות- עצמינו- עבודה- חברים- תחביבים ועוד.

מראש אומר כי, אינני מנסה לומר שעלינו לחדול להתפתח או, לשאוף ליותר. כמוכן, אינני מנסה לומר שעבודה קשה רעה מיסודה.

רצוני, הוא בסה"כ לקדם את הבנתינו האישית להשלכותיהם של החיים בתקופתינו.

ע"פ מחקרים בנושא בריאות שנערכו בעולם, נמצא כי אורח חיים הכרוך בישיבה ממושכת נחשב לגורם השלישי בשכיחותו למוות, אחרי מחלות לב וסרטן.

לשם המחשה, תופעות אלו מתייחסות לשלושה רבעים מהאוכלוסייה הבוגרת ולמספר הולך וגדל של ילדים בארצות הברית.

תוסיפו לכאן את גורמי הלחץ והמתח הנובעים מעבודה רבת שעות ותחרותית ומהרצון להרוויח יותר כסף ולהתקדם עוד, והנה לנו מתכון לאורח חיים המקדם חולי, סטרס ובעיות שונות, בינהין בעיות בזוגיות ובחיזוק התא המשפחתי.

שוב- אינני מנסה לומר שכולנו צריכים לשנות קריירה ולחזור לחיות כמו לפני 100 שנה- לא! בסה"כ עלינו להיות מודעים לכך ולשאוף להחזרת האיזון לחיינו.

לעניות לדעתי, אחת הדרכים הטובות ביותר היא: החזרת הזמן הפרטי למקום של חשיבות ועדיפות בחיינו.

זמן פרטי הוא הזמן אותו אנו מקדישים להזנה של גופינו, נפשינו ורוחינו.

אפילו קריאה- תחביב בסכנת הכחדה (ראו את הערימה ליד המיטה)- או הליכות יומיומיות- או שיחה נינוחה עם בן הזוג (עם כוס יין אדום) הינן דרך להשגת זמן פרטי.

אם נחזיר לעצמינו את זה שיפור איכות הזמן לזוגיות ולתא המשפחתי תהיה ההמשך הטבעי.

הקדשת זמן לדברים שמעניקים לנו שלווה ושקט הינה הדרך להשגת" WELLNESS" מחדש.

תעניקו אהבה לעצמיכם ולאנשים האהובים עליכם וכולם ירוויחו בגדול. אין מתנה שמשתווה לזה.

אתכם הילה הלר חדד